fbpx

Palak Methi Dhokla

₹ 320 / KG

Nylon Khaman Dhokla

₹ 360 / KG

Moong Dal Kachori

₹ 320 / KG

Khandvi

₹ 280 / KG

Palak Methi Dhokla

₹ 260 / KG

Sandwich Dhokla

₹ 380 / KG

Yellow Mini Idli

₹ 240 / KG

Paneer Dhokla

₹ 500 / KG

Surti Khaman

₹ 250 / KG

Kanchipuram Dhokla

₹ 380 / KG

Cheese Palak Samosa

₹ 460 / KG

Cheese Wati

₹ 24 / Pc

Kanda Samosa

₹ 320 / KG

Chinese Samosa

₹ 380 / KG

Farali Pattice

₹ 300 / KG

Humsafar

₹ 24 / Pc

Sandwich Dhokla

₹ 380 / KG

Italian Sandwich

₹ 24 / Pc

Paneer Samosa

₹ 460 / KG

Punjabi Samosa Big

₹ 15 / Pc

Malai Dhokla

₹ 380 / KG

Kothambir Wadi

₹ 280 / KG

Watana Samosa

₹ 320 / KG